โหลด PSCC2018

32/64 บิท ดาวน์โหลด

เวอร์ชั่นเก่า v19.1.0
32 บิท ดาวน์โหลด 64 บิท ดาวน์โหลด

Note : เวอร์ชั่นเก่าตอนแพทให้เลือกโฟลเดอร์ C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018\Support Files\Contents\Windows “ไฟล์ amtlib.dll